krovinorez

Druh:Faktúra
Číslo: 58
Predmet (popis dokumentu):krovinorez
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Agro-Spiš s.r.o
Adresa dodávateľa:Mlynská 2, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:31727531
Cena: 419,80 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.02.2016
Zverejnené dňa:01.03.2016
Poznamka: