kulirefdo

Druh:Faktúra
Číslo: 66
Predmet (popis dokumentu):kulirefdo
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:RAABE s.r.o
Adresa dodávateľa:Štefaničova 20, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa:35908718
Cena: 26,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.03.2016
Zverejnené dňa:04.04.2016
Poznamka: