plyn

Druh:Faktúra
Číslo: 73
Predmet (popis dokumentu):plyn
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:RWE GAS Slovensko, s.r.o
Adresa dodávateľa:Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa:44291809
Cena: 1092,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.03.2016
Zverejnené dňa:04.04.2016
Poznamka: