stihl brúska

Druh:Faktúra
Číslo: 87
Predmet (popis dokumentu):stihl brúska
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Agro-Spiš s.r.o
Adresa dodávateľa:Mlynská 2, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:31727531
Cena: 419,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.03.2016
Zverejnené dňa:04.04.2016
Poznamka: