mlieko

Druh:Faktúra
Číslo: 1
Predmet (popis dokumentu):mlieko
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: -6,58 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.04.2016
Zverejnené dňa:02.05.2016
Poznamka: