plyn

Druh:Faktúra
Číslo: 95
Predmet (popis dokumentu):plyn
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SPP, a.s.
Adresa dodávateľa:Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
IČO dodávateľa:35815256
Cena: 869,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.04.2016
Zverejnené dňa:02.05.2016
Poznamka: