služba ver. obstarávania el. energie

Druh:Faktúra
Číslo: 96
Predmet (popis dokumentu):služba ver. obstarávania el. energie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Prvá komunálna finančná, a
Adresa dodávateľa:Samova 11, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa:36557129
Cena: 180,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.04.2016
Zverejnené dňa:02.05.2016
Poznamka: