knihy

Druh:Faktúra
Číslo: 108
Predmet (popis dokumentu):knihy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Život a zdravie
Adresa dodávateľa:Stefánikovo nám.10, 082 52 Kokošovce 65
IČO dodávateľa:33950342
Cena: 29,50 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.04.2016
Zverejnené dňa:02.05.2016
Poznamka: