Zmena a doplnok č.2 Územného plánu obce Iliašovce

Druh:Zmluva
Číslo:01/2016
Predmet (popis dokumentu):Zmena a doplnok č.2 Územného plánu obce Iliašovce
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. arch. Ján Pastiran
Adresa dodávateľa:Považská č. 8, 0562 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:10763964
Cena:4900 €
Dokument zo dňa:02.06.2016
Zverejnené dňa:02.06.2016
Poznamka: