kvalifikovaný systémový certifikát 4roky

Druh:Faktúra
Číslo: 143
Predmet (popis dokumentu):kvalifikovaný systémový certifikát 4roky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Disig, a.s.
Adresa dodávateľa:Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa:35975946
Cena: 103,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.05.2016
Zverejnené dňa:08.06.2016
Poznamka: