odborná prehliadka plynu

Druh:Faktúra
Číslo: 148
Predmet (popis dokumentu):odborná prehliadka plynu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Dušan Slaninka
Adresa dodávateľa:Družstevná 216/54, Harichovce
IČO dodávateľa:10756744
Cena: 27,19 Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.05.2016
Zverejnené dňa:08.06.2016
Poznamka: