vyjadrenie

Druh:Faktúra
Číslo: 152
Predmet (popis dokumentu):vyjadrenie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:T-COM
Adresa dodávateľa:Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa:0035763469
Cena: 16,99 Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.05.2016
Zverejnené dňa:08.06.2016
Poznamka: