vytýčenie potrubia

Druh:Faktúra
Číslo: 154
Predmet (popis dokumentu):vytýčenie potrubia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Podtatranská vodárenská
Adresa dodávateľa:Hraničná 662/17, 05889 Poprad
IČO dodávateľa:36500968
Cena: 76,01 Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.05.2016
Zverejnené dňa:08.06.2016
Poznamka: