Obstarávanie zmeny a doplnku č.2/2016 UPN-O Iliašovce

Druh:Zmluva
Číslo:02/2016
Predmet (popis dokumentu):Obstarávanie zmeny a doplnku č.2/2016 UPN-O Iliašovce
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:RNDr. Eleonóra Weissová
Adresa dodávateľa:Partizánska 700//47
IČO dodávateľa:40327493
Cena:3000,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.06.2016
Zverejnené dňa:30.06.2016
Poznamka: