seminár

Druh:Faktúra
Číslo: 161
Predmet (popis dokumentu):seminár
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SOFT-GL s.r.o
Adresa dodávateľa:Belehradská 1, 040 13 Košice
IČO dodávateľa:36182214
Cena: 20,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: