mäso a mäsové výrobky

Druh:Faktúra
Číslo: 173
Predmet (popis dokumentu):mäso a mäsové výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Roman Kováč
Adresa dodávateľa:J.Wolkera 2146/19, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:41320981
Cena: 219,86 Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: