licencia

Druh:Faktúra
Číslo: 176
Predmet (popis dokumentu):licencia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ABC Materská škola
Adresa dodávateľa:,
IČO dodávateľa:1013
Cena: 49,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: