práce na ZŠ

Druh:Faktúra
Číslo: 179
Predmet (popis dokumentu):práce na ZŠ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:AXA Universal s.r.o
Adresa dodávateľa:Krčméryho 1/2339, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:793
Cena: 1676,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: