potraviny

Druh:Faktúra
Číslo: 186
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:COOP Jednota SD
Adresa dodávateľa:Liptovský Mikuláš, 03125
IČO dodávateľa:168963
Cena: 178,24 Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: