O spolupráci na úseku školstva v prenesených a originálnych kompetenciách

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):O spolupráci na úseku školstva v prenesených a originálnych kompetenciách
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Spoločný školský úrad - Smižany
Adresa dodávateľa:Námestie M. Pajdušáka č,. 1341/50
IČO dodávateľa:00691721
Cena:
Dokument zo dňa:29.09.2016
Zverejnené dňa:04.10.2016
Poznamka: