Vnútorná smernica

Druh:Objednávka
Číslo: 2016005
Predmet (popis dokumentu):Vnútorná smernica
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Sylvia Slavkovská
Adresa dodávateľa:SNP 18, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa:44035934
Cena: 120,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.09.2016
Zverejnené dňa:13.10.2016
Poznamka: