mäso a mäsové výrobky

Druh:Objednávka
Číslo:20167373
Predmet (popis dokumentu):mäso a mäsové výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Roman Kováč
Adresa dodávateľa:J.Wolkera 2146/19, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:41320981
Cena: 53,49 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.09.2016
Zverejnené dňa:13.10.2016
Poznamka: