vystúpenie FS

Druh:Faktúra
Číslo: 240
Predmet (popis dokumentu):vystúpenie FS
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Park kultúry a oddychu
Adresa dodávateľa:Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa:187437
Cena: 1200,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.09.2016
Zverejnené dňa:13.10.2016
Poznamka: