stavebný dozor ČOV

Druh:Faktúra
Číslo: 245
Predmet (popis dokumentu):stavebný dozor ČOV
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INPRO POPRAD, s.r.o
Adresa dodávateľa:Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36501476
Cena: 1399,58 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.09.2016
Zverejnené dňa:13.10.2016
Poznamka: