cestoviny

Druh:Faktúra
Číslo: 253
Predmet (popis dokumentu):cestoviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Helena Frankovičová
Adresa dodávateľa:, 05211 Iliašovce 28
IČO dodávateľa:394
Cena: 10,33 Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.09.2016
Zverejnené dňa:13.10.2016
Poznamka: