potraviny

Druh:Faktúra
Číslo: 264
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 3,96 Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.09.2016
Zverejnené dňa:13.10.2016
Poznamka: