O zbere a zhodnotení odpadu

Druh:Zmluva
Číslo:140/2016
Predmet (popis dokumentu):O zbere a zhodnotení odpadu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:H+EKO, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Spišské nám. 3, 040 12 Košice
IČO dodávateľa:31688985
Cena:
Dokument zo dňa:24.10.2016
Zverejnené dňa:14.11.2016
Poznamka: