triedený zber

Druh:Faktúra
Číslo: 266
Predmet (popis dokumentu):triedený zber
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SEZO - Spiš
Adresa dodávateľa:Sadová, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:219
Cena: 577,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.10.2016
Zverejnené dňa:02.12.2016
Poznamka: