školské potreby

Druh:Faktúra
Číslo: 280
Predmet (popis dokumentu):školské potreby
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:NOMiland, s.r.o
Adresa dodávateľa:Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa:36174319
Cena: 91,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.10.2016
Zverejnené dňa:02.12.2016
Poznamka: