cestoviny

Druh:Objednávka
Číslo:20167399
Predmet (popis dokumentu):cestoviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KOMAD s r.o. Spišská Nová Ves
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 28
IČO dodávateľa:31674691
Cena: 4,43 Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.10.2016
Zverejnené dňa:02.12.2016
Poznamka: