prezentácia obce

Druh:Faktúra
Číslo: 299
Predmet (popis dokumentu):prezentácia obce
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Peter Jurík - LISA
Adresa dodávateľa:Štúrovo nábrežie 13/29, 925 06 Čierna Voda
IČO dodávateľa:232
Cena: 27,88 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.11.2016
Zverejnené dňa:09.01.2017
Poznamka: