ele

Druh:Faktúra
Číslo: 317
Predmet (popis dokumentu):ele
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:VSE
Adresa dodávateľa:Košice,
IČO dodávateľa:36211222
Cena: 332,72 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.11.2016
Zverejnené dňa:09.01.2017
Poznamka: