dvojdielny drez

Druh:Faktúra
Číslo: 322
Predmet (popis dokumentu):dvojdielny drez
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Gastrolux, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Bytčická 72, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa:36413186
Cena: 346,92 Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.11.2016
Zverejnené dňa:09.01.2017
Poznamka: