obecné noviny

Druh:Faktúra
Číslo: 339
Predmet (popis dokumentu):obecné noviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INPROST s.r.o
Adresa dodávateľa:Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1
IČO dodávateľa:31363091
Cena: 608,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.12.2016
Zverejnené dňa:04.01.2017
Poznamka: