poistné Avia

Druh:Faktúra
Číslo: 353
Predmet (popis dokumentu):poistné Avia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Prvá komunálna finančná, a
Adresa dodávateľa:Samova 11, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa:36557129
Cena: 103,56 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.12.2016
Zverejnené dňa:04.01.2017
Poznamka: