mydlo

Druh:Faktúra
Číslo: 363
Predmet (popis dokumentu):mydlo
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MIVA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Mlynská 1323, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:31681212
Cena: 12,48 Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.12.2016
Zverejnené dňa:04.01.2017
Poznamka: