rovnošata

Druh:Faktúra
Číslo: 365
Predmet (popis dokumentu):rovnošata
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Florian, s.r.o
Adresa dodávateľa:Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa:36427969
Cena: 809,42 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.12.2016
Zverejnené dňa:04.01.2017
Poznamka: