ovocie a zelenina

Druh:Faktúra
Číslo: 367
Predmet (popis dokumentu):ovocie a zelenina
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BIGIMI s.r.o
Adresa dodávateľa:Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:44467613
Cena: 12,89 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.12.2016
Zverejnené dňa:04.01.2017
Poznamka: