hlavná ročná kontrola detského ihriska

Druh:Objednávka
Číslo: 2017001
Predmet (popis dokumentu):hlavná ročná kontrola detského ihriska
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:EKOTEC spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
IČO dodávateľa:00687022
Cena: 288,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.01.2017
Zverejnené dňa:03.02.2017
Poznamka: