múso a músové výrobky

Druh:Objednávka
Číslo:20170010
Predmet (popis dokumentu):múso a músové výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Roman Kováč
Adresa dodávateľa:J.Wolkera 2146/19, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:41320981
Cena: 47,44 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.01.2017
Zverejnené dňa:03.02.2017
Poznamka: