vyúčtovanie ele

Druh:Faktúra
Číslo: 14
Predmet (popis dokumentu):vyúčtovanie ele
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:VSE
Adresa dodávateľa:Košice,
IČO dodávateľa:36211222
Cena: 36,24 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.01.2017
Zverejnené dňa:03.02.2017
Poznamka: