skartovačky

Druh:Faktúra
Číslo: 24
Predmet (popis dokumentu):skartovačky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:NAY a.s.
Adresa dodávateľa:Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
IČO dodávateľa:35739487
Cena: 115,37 Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.01.2017
Zverejnené dňa:03.02.2017
Poznamka: