COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
Adresa dodávateľa:ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa:168 963
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.03.2017
Zverejnené dňa:22.03.2017
Poznamka: