Obstaránie Zmeny a doplnku č.2 Územného planu obce Iliašovce

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Obstaránie Zmeny a doplnku č.2 Územného planu obce Iliašovce
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Ján Kunák
Adresa dodávateľa:Mierová 23, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa:10772677
Cena:950,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.02.2017
Zverejnené dňa:22.03.2017
Poznamka: