Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Druh:Zmluva
Číslo:ZIO/0094/30800/0133/2017
Predmet (popis dokumentu):Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Národná diaľničná spoločnosť
Adresa dodávateľa:Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa:35919001
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.03.2017
Zverejnené dňa:28.03.2017
Poznamka: