Renovácia vnútorných priestorov obecného úradu

Druh:Zmluva
Číslo:02/04/2017
Predmet (popis dokumentu):Renovácia vnútorných priestorov obecného úradu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:AXA– UNIVERSAL, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Hutnícka 2713/10, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:46038108
Cena:3714,20- Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.03.2017
Zverejnené dňa:31.03.2017
Poznamka: