verejné použitie hud. diel

Druh:Faktúra
Číslo: 31
Predmet (popis dokumentu):verejné použitie hud. diel
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovenský ochranný zväz
Adresa dodávateľa:Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa:178454
Cena: 14,28 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.02.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: