štátny vzdel. program MŠ

Druh:Faktúra
Číslo: 36
Predmet (popis dokumentu):štátny vzdel. program MŠ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:RAABE s.r.o
Adresa dodávateľa:Štefaničova 20, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa:35908718
Cena: 14,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.02.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: