cestoviny

Druh:Faktúra
Číslo: 54
Predmet (popis dokumentu):cestoviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Helena Frankovičová
Adresa dodávateľa:, 05211 Iliašovce 28
IČO dodávateľa:394
Cena: 17,71 Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.02.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: