vývoz odpadu

Druh:Faktúra
Číslo: 66
Predmet (popis dokumentu):vývoz odpadu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:PD Čingov Smižany
Adresa dodávateľa:Tatranská 126, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:00204251
Cena: 50,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.03.2017
Zverejnené dňa:03.04.2017
Poznamka: